උණුසුම් කිරීම සඳහා කවුන්ටර්

විවිධ උපයෝගීතා සඳහා වැයවන වියදම ගණන් බැලීම සඳහා මීටර් සවි කිරීම, ඇත්ත වශයෙන්ම පරිභෝජනය කරන ලද කිලෝවොට්, ලීටර් , උපාධි සඳහා පමණක් ගෙවීමට ජනයාගේ නීත්යානුකූල ආශාවයි. එක් මීටර් එකක් උණුසුම් මීටර් වේ. ඔවුන් වැඩ කරන්නේ කෙසේද? උෂ්ණත්වමාන මීටර් ලාභ ලබනවාද? මෙය අපගේ ලිපියෙහි.

තාපක මීටරය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

නවීන උණුසුම මැනීමේ යන්ත්රයක් යනු උණුසුම් ද්රවයකින් පමණක් නොව, බැටරියෙහි ඇති සිසිලනාවේ උෂ්ණත්ව වෙනස හා ඔබ හැර යන සංකීර්ණ උපාංගයකි. තාප ශක්තියේ මූලධර්මය පදනම් වී ඇත්තේ මෙම පදනම මතය.

මීටරයේ සිරුරේ ජල පරිමාව කියවන්නාක් මෙන් ම මිනුම් සහ පරිගනක ඉලෙක්ට්රොනික් ද ඇතුළත් වේ. ප්රධාන උපාංගයේ සිට දොරටුවේ දී උෂ්ණත්වයේ සිට කියවීමෙන් හා කාමරයෙන් එලියට යන සංවේදක සහිතව වයර් දෙකකින් යුක්ත වේ. මෙම දර්ශකයන් මත පදනම්ව තාප බලශක්ති පරිභෝජනය ගණනය කෙරේ.

පුද්ගල තාප පිරික්සුමක් ඇති කිරීම වාසිදායකද?

තාපන මීටරයේ ලාභය තාපන පද්ධතියේ උපකරණයෙන් විනිශ්චය කළ යුතුය. කුඩා පෞද්ගලික නිවාස මෙන්ම කුඩා නවාතැන් ගෙවල් සාමාන්යයෙන් තිරස් පද්ධතියක් ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී, නිවාසයට ඇතුල් වීමේදී එක් මීටරයක් ​​ස්ථාපනය කිරීම ප්රමාණවත් වේ. මෙම නඩුවේ උපරිමය ආපසු ගෙවීමට වසර දෙකක කාලයක් ගතවේ.

ස්ථීර තාපන පද්ධතියක් සහිත නිවාස සංකීර්ණ සහිත තවත් දෙයක්. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ඔබ බැටරියේ සෑම උපාංගයක්ම බැටරි වෙන් කිරීම සිදු කළ යුතුය. සමහර විට ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව 5 ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වන අතර, නිසැකවම, සැලකිය යුතු ප්රමාණයකට පරිවර්තනය වේ.

මේ නිසා, සැලකිය යුතු මුදලක් සවි කර ඇති, වෙනම මහල් නිවාසයක උණුසුම සඳහා උෂ්ණත්වමාන, දශක ගනනාවක් සඳහා පවා ගෙවිය යුතුය. ඔබ එක් එක් මීටරයේ සාමාන්ය ජීවිත කාලය අවුරුදු 12 ක් වන අතර එය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය වනු ඇති බව මතක තබා ගන්න නම්, ඉන් කිසිදු ප්රතිලාභයක් නොමැත.

වඩාත් සාධාරණ වන්නේ මුළු නිවාස සංකීර්ණයේම තනි උෂ්ණත්ව මීටරයක් ​​සවි කිරීමයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, සියලුම කුලී නිවැසියන්ගේ කැමැත්ත ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ සවි කිරීම සඳහා සියලු මුදල් එකතු කිරීම අවශ්ය වේ. මාර්ගය වන විට, ස්ථීර තාපන පද්ධතියක් සහිත නව නිවාස ගොඩනැගිලිවල ඉදිකිරීම් අදියර තුළ එවැනි මිනුම් ස්ථාපනය කර ඇත. නමුත් පැරණි නිවාසවලදී ඔබට ඔබවම ස්ථාපනය කිරීමට සිදු වේ.

එකම වියදම ගණනය කිරීම එක් එක් මහල් නිවාසයේ ප්රදේශය මත පදනම් වේ. ප්ලාස්ටික්, අත්තක සහ සෙලර්ස් උණුසුම් කිරීම, මීටර් තාප පරිභෝජනය ගණනය කිරීම නිවසේ සියලු කුලී නිවැසියන් සඳහා ප්රයෝජනවත් වනු ඇත.

නිවාස හා මහල් නිවාස තාප අතර වෙනස

පොදු මැනුම් උපකරණ සෘජුවම සෘජුවම සවිකරනු ලබයි. ඒවා වලින් උපුටා ගන්නා ලද බලයලත් පුද්ගලයෙකු විසින් කියවනු ලැබේ. මෙම ගණනය පහත පරිදි වේ: යම් කාලයක් සඳහා වැය කරන ලද සියළු තාපය නිවසේ සියලු නිවාසවල මුළු ප්රදේශය විසින් වෙන් කරනු ලබන අතර එක් එක් නිවාස සංකීර්ණයේ ප්රදේශය අනුව ගුණ කරනු ලැබේ. මෙම කුවිතාන්සියෙහි ඔබ දකින මුදල මෙයයි.

එහි ප්රතිපලයක් වශයෙන් ඔබ ඔබේ තාප පරිභෝජනය සඳහා ගෙවනු නොලැබේ, නමුත් ඔබේ නිවස සඳහා සාමාන්යයෙන් සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි. සහ ඔවුන්ගේ තාප පරිභෝජනය සඳහා පමණක් ගෙවීමට, ඔබ නිවසේ මීටරයක් ​​ස්ථාපනය කළ යුතුය.

නූතන නිවාස සැලසුම් කර ඇත්තේ තිරස් තාපන පද්ධතියකිනි. එබැවින් දැනටමත් ඉදිකර ඇති මහල් නිවාස සංකීර්ණ බවට පත් කර ඇත. සිරස් රේසර් ක්රමය සහිත පැරණි නිවාසවල, සෑම විකිරකයකම තාප ව්යාප්ත කරන්නට සිදු විය යුතුය. මෙම උපාංගවල දුර්වලතා ගණනාවක් ඇත: විශාල දෝෂයක් සහ අඩු තාපයක් භාවිතා කිරීමෙන් කියවීමේදී අඩුකිරීමට නොහැකිවීම.

එක් මහල් එක්රැස් කිරීම සඳහා නිවාස සෑදීමේ එක් කුලී නිවැසියෙකු ප්රකාශ කරන්නේ නම් එය එසේ කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. ගෘහස්ථ හුවමාරුව සඳහා පුද්ගල තාප ගිණුම්කරණයට අයදුම් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. සාමුහික අයදුම්පත්ර ආකෘති පත්රයේ අවම වශයෙන් පරිපාලන සමාගම හෝ අයිතිකරුවන් අවම වශයෙන් 50% ක් පමණ හිමිකරුවන්ට හිමි වේ.