ගැබැඩින් කබාය

ගැම්බරින් යනු කාන්තා මෝස්තරයේ ජනප්රියම ද්රව්ය වලින් එකකි. මෙම රෙදිපිළිවල සංයුතිය බොහෝ විට ස්වභාවික ලොම් තුනී කෙඳි, එනම් මැරිිනෝ වේ. වඩාත්ම ප්රායෝගික හා ප්රායෝගික ලෙස සැලකේ. විවිධාකාර කාලවලදී ගැබැරීන් නිපදවන මෙරිනෝ කෙඳි සිල්ක්, කපු හෝ කෘතිම සමග මිශ්ර වේ. බාහිරව, ද්රව්යයේ දිග දාරයේ සිට කුඩා වයූෂ සහිත රටාවක් මගින් වෙන් කර හඳුනාගත හැකිය. ගැබැඩින් ඝනත්වය ඉතාම ඝන වුවත්, එම කාලයටම උණුසුම් නොවන අතර විවිධ කාලගුණ හා කාලවලදී භාණ්ඩ ආභයනය කිරීමට හැකි වේ. වර්තමානයේ ගැබාඩීන් සිට කාන්තාවන්ගේ ඇඳුම් වඩාත්ම ජනප්රිය භාණ්ඩ වන්නේ සායනයයි. මෙය විවිධාකාර දිශාවලට අනුරූපී වන ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක් වන විශ්වීය අංගයකි.

ගැබැඩින් සිට සායන්ගේ ආකෘති

ගැබාඩීන් ඉතා සරල ද්රව්යයක් වන බැවින් පහසුවෙන් විවිධාකාර ආකාරයෙන් කපා ගත හැකිය. එබැවින් ගැබ්ඩින්වලින් සාදන ලද සායම් විවිධාකාර ස්වරූප වලින් නියෝජනය වේ. කෙසේ වෙතත්, වර්තමානයේ වඩාත්ම ජනප්රිය වන්නේ පහත දැක්වේ:

  1. ගැබාඩින් සන්ක් කබාය . මෙම ආකෘතිය දිනපතාම විලාසිතාවේ වඩාත් පොදු වේ. ගැබැරීන් සායවල් - හිරු රශ්මියෙන් හැඩයේ හැඩය රැඳී සිටියත් ඒවා වාතයේ නොසිටිති. එවැනි ආකෘති මාදිලියේ ශෛලිය තුළ සෑම දිනකම රූප සඳහා සුදුසු වේ.
  2. ගැබ්ඩින් සාදන ලද පැන්සල් සායක් . මෙම ආකෘතිය ව්යාපාර විලාසයෙන් වඩාත් ජනප්රිය වී ඇත. ගැබ්ඩින්හි කෙළින් වූ සායල ඉතා දැඩි, අඩු-ප්රධාන රූප සඳහා විශිෂ්ට වේ. ඒ අතරම, වර්ණය සඳහා ද්රව්යයේ හිතකර ස්ථානයක් විවිධාකාර වර්ණවල ලැකොනික වර්ණ තෝරා ගැනීමට හැකි වන අතර එමගින් සුළිසුලූ ලූණු කප්පාදු කරයි.
  3. බැස්කේක් සමග ගැබාඩීන්ගේ කබාය . දැනටමත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, ගැබර්ඩින් පරිපූර්ණ ආකාරයෙන් රඳවා තබා ගනී. ඒ සඳහා කදිම නිදසුනකි. අලංකාර තනි ඇඳුමක් මෙන්ම ද්විත්ව අනුපූරකයක් සහිත විලාසිතාවන්ට සරිලන කෙලින් කැපුම් ශෛලමය විලාසිතා නිර්මාණකරුවන්ට සැලසෙනු ඇත. එවැනි සායවල් සෑම දිනකම රූප සඳහා සුදුසු වේ, පිටතට පිටත්ව යන දුනු හා දැඩි ව්යාපාරික විලාසිතා සඳහා.