කහ පැහැති ශරීරයේ අල්ට්රා සවුන්ඩ් මත

එක් මාසයක කාන්තාවගේ හෝමෝන පසුබිම ඉතාම වෙනස් වේ. මෙය ශක්ය සංකල්පයක් සඳහා ඇගේ සිරුර සකස් කිරීම සිදු විය යුතු අතර, එය නොපැවතී නම්, හෝර්මෝන පසුබිම එහි ප්රාථමික තත්වයට පත්වේ. සෑම මාසයකදීම, බිත්තර මුදා ගැනීමත් සමඟ කඩා වැටුණු ෆොසිලල් කම්පන සහ කහ පැහැති ශරීරයක් ලෙස හැඳින්වෙන තාවකාලික අන්ත්රීය ග්රන්ථි, ෆොසිලයේ සෛලවලින්ම සෑදී ඇත. කහ පැහැති ශරීරයේ කාර්යභාරය වන්නේ ගර්භාෂය තුල ගර්භාෂය තුලට ගර්භාෂය තුලට ගෙනයාම සහ එහි අනුශාසනාව ප්රවර්ධනය කිරීම මගිනි. පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදුවන්නේ නැතිනම්, කහ පැහැති ශරීරයේ පරිණාමය 12-14 දින පසු වේ.

කහ පැහැති ශරීරය අල්ට්රා සවුන්ඩ් මත පෙනෙන්නේ කෙසේද?

කල්පනාකාරී වන අතර, කහ පැහැති ශරීරයේ සංඥා, ඩිම්බකෝෂයේ හැඩැති, රහිත, මෘදු පටක සැත්කමක් නොවේ. ස්ත්රියගේ ඔසප් වීම ප්රමාද වී තිබේ නම්, කහ පැහැති ශරීරයේ අල්ට්රා සවුන්ඞ් මත නොසලකයි නම්, ප්රමාද වීමට ඇති හේතුව අභ්යන්තරයේ හෝ ප්රජනක පද්ධතියෙන් රෝගයක් විය හැකිය. ගැබ්ගැනීමේ ආරම්භයත් සමඟ, උල්කාසිං මත කහ පැහැති ශරීරයේ දෘශ්යකරණය අඩු වීමක් පෙන්නුම් කරයි. 18 මිලිමීටර කහ පැහැති සිරුරේ ප්රමාණය මැනිය යුතු අතර, කලලරූපය ගර්භාෂය තුළට ගලා ගොස් හොඳින් සංවර්ධනය වී ඇත. අල්ට්රා සවුන්ඩ් 23 ට වඩා කහ පැහැති ශරීරයක් පෙන්නුම් කළ විට, ඩිම්බකෝෂය නොපවතින අතර ෆොසිලල් වර්ධනය දිගටම පවතියි. එය එය පසුව ලැහිකල් චිකන් ලෙස හැඳින්වේ. පසුකාලීන සෛල ඔසප් වීමේදී හෝ මීලඟ සය මස තුළදී ද්රාවණය කළ හැක. ගර්භණී සමයේදී ගර්භණී සමයේදී 30 වතාවක් වඩා කහ පැහැති ශරීරයක් කහ පැහැති ශරීරයක් සොයාගත්තොත් එය කහ පැහැති සිරුරක් ලෙස හැඳින්වේ.

කහ පැහැති ශරීරය - අල්ට්රා සවුන්ගේ ප්රමාණය

කොළ පැහැති ශරීරයේ හයිපෑෆන්ෂන්වල කම්පන ශරීරයේ ඇති ඩොප්ලර්ට්රේටික් ලක්ෂණ ගර්භණියේ සති 13-14 අතරතුරේදී ප්ලාසන්ටා සෑදීම සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, එය progesterone නිෂ්පාදනය සඳහා කහ පැහැති සිරුරේ ක්රියාකාරිත්වය ආරම්භ කරයි.

කහ පැහැති සිරස් සයිස් - අල්ට්රා සවුන්ඩ්

දැනටමත් සඳහන් කර ඇති ආකාරයට, උල්කස් වලදී කහ පැහැති ගර්භනී සති 14 ක් දක්වා නිර්ණය කර ඇති අතර, ඉන් පසුව එහි ආයාසයක් ඇති වේ. දුර්ලභ අවස්ථාවලදී, කහ පැහැති ශරීරයේ ක්රියාකාරිත්වය හා මන්දපෝෂණය වඳ වීමේ තර්ජනයට භාජනය විය නොහැකිය. නමුත් විෂ්කම්භය 40 mm ඉක්මවා ඇති කහ පැහැති සිරුරක් තවත් වැඩි කිරීම හා කහ පැහැති සිරුරක් ඇති වීමකි. මෙම ආකෘතිය ගර්භණී භාවයේ ක්රියාදාමය හා ප්රතිඵලය කෙරෙහි අහිතකර ලෙස බලපාන්නේ නැත. එහෙත්, අතිරික්ත වර්ධනය සහිතව, පසුව පිපිරුම සමඟ සංකෝචනය කළ හැකි ය.

කහ ශරීර සයිස් ගර්භණීභාවයට පත් නොවී සිටිය හැක. එමනිසා, ගැබ් ගැනීම නොමැතිව දින 12-14 කට පසුව, කහ පැහැති සිරුරේ ආයාමය සිදුවිය යුතුය. එහෙත් පිපිරුම් කෝපි වල ස්ථානය මත දිගටම වර්ධනය වී ඇත්නම්, එය කහ පැහැති සිරුරක් සෑදීමට ද යොමු කරයි. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී කහ පැහැති ශරීරයේ කැටිති අසමමිතික විය හැකි අතර සැලසුම් කරන ලද අල්ට්රා සවුන්ඩ් අධ්යයනයක රෝග විනිශ්චය සොයාගත හැක.

අපි දකින පරිදි කහ පැහැති ශරීරය කාන්තාවන්ගේ ශ්රෝෂ්ඨ ඉන්ද්රියන්ගේ සමේ ස්රාවය පරීක්ෂා කිරීමෙන් කහ පැහැති සිරුරේ කහ පැහැති ශරීරයක් ජීවියාගේ ප්රජනන ක්රියාකාරිත්වයේ වැදගත්ම රෝග විනිශ්චය නිර්ණායකයක් විය හැකිය. (පිළිසිඳීමේ හැකියාව හෝ පළමු ගර්භනී කාලය, බාධාවීමේ තර්ජනය).