ස්ට්රෝබෙරි පැනකොට

අද දින අපි ඔබ සමඟ ඉගෙන ගනු ලබන්නේ දිව්යමය හා රසවත් රසවත් ආහාර පිළියෙල කිරීම සඳහායි. දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් සතුටු වනු ඇත. ඉතින්, අපිත් එක්ක ස්ට්රෝබෙරි පැනිකෝටා කරන්නම්.

පෑන්කොටා ස්ට්රෝබෙරි සමග

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

දැන් ස්ට්රෝබෙරි පැනිකෝටා කරන්නේ කෙසේද කියා කියන්න. ඒ නිසා, බෙරි හොඳින් සෝදා සෝදා, අපි වලිෙ ඉවත් හා බ්ලීන්ඩර් ඔවුන් තලා. ක්රීම් කිරි සහ සීනි සමග මිශ්ර, ජෙලටින් එකතු කිරීම සහ කිරි මිශ්රණය මන්දගාමී වෙඩි තැබීමකි. එවිට මෘදු පැහැති ඉවත් කිරීම සහ කුඩා කොටස් තුළ කිරි ස්කන්ධය ස්ට්රෝබෙරි ඉස්ම වේ. අපි අතුරුපස තුළ අතුරුපසක් වත් කර ශීතකරණයක් තුළ තැන්පත් කරමු. ඝණීකරනය කිරීමෙන් පසුව, උෂ්ණත්වය දිගේ තත්පර කිහිපයක් උණුසුම් ජලය සඳහා අච්චු පහත දැමීම, අපි ප්රවේශමෙන් පිහිය සහ පීරිසිය මත පීරිසියක තබා ගනිමු. අපේක්ෂිත නම්, නිමි බෙරි, වතුර කැරමල්, චොකලට් හෝ සිරප් සමග නිමි අතුරුපස සැරසීම.

ස්ට්රෝබෙරි පැනකොටා සඳහා වට්ටෝරුව

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

ඒ නිසා, අපි එක් එක් ලෑල්ලක් සෝදා, සකස් සහ ස්ට්රෝබෙරි කපා කුඩා සිලිකන් වීදුරු, අපි. සාස්පේන් දී ෂැම්පේන් වත් කර, සීනි වගුවක් හැන්දක් හා දුර්වල ගින්න මත උණුසුම්, නභිගත ගෙන නොවේ. එවිට උණුසුම් මිශ්රණයකට වියළි ජෙලටින් පැකට්ටුවක් වත් කර ස්ඵටික සම්පූර්ණයෙන්ම විසුරුවා හැරෙන තුරු සියල්ල හොඳින් මිශ්ර කරන්න. ප්රතිඵලයක් ලෙස ස්කන්ධය බෙරි සමග පිරී ඇති අතර කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සිසිල් වීමට ඉඩ ඇත. විනාඩි 30 ක් පමණ පසු, ශීතකරණය තුළ අච්චු ඉවත් කර වයින් ස්තරයේ සම්පූර්ණ ඝනත්වය බලා සිටින්න.

කාලය නාස්ති නොකර, සාස්පේන් ක්රීම් වත් කරන්න, වැනිලා ඇතුළු ඉතිරි සීනි එකතු, එය සම්පූර්ණයෙන්ම විසුරුවා හා තාපාංකය දක්වා වන අතර එය හොඳින් නසන්න, නමුත් නභිගත ගෙන නොයන්න. උණුසුම් ක්රීම් දී ඉක්මනින් ජෙලටින් වත් හා ස්නානය, ටිකක් පිසිනු ලබන්නේ මිරිකා.

එවිට ගින්නෙන් සෝරු පෑන් ඉවත් කරන්න. අපේ ක්රීම් කාමර උෂ්ණත්වයේ දී පැය 1.5 ක් සිසිල් කිරීම සඳහා තබන්න. කාලානුරූපීව, මහජනයා ඇවිස්සීමත්, ස්ට්රෝබෙරි සමග ස්තරය හොඳින් ඝනීවන විට, එය මත එය ක්රීම් වත් කර ශීතකරණයේ සිටීමට තවත් අතුරුපසක් තව පැය කීපයක් ලබා දෙන්න. අලුතින් ස්ට්රෝබෙරි සමඟ සූදානම් කර ඇති පැකැටෝටා සැරසූ ඒවා මේසයට සේවය කරමු.